Verksamhetsidé

  • Föräldrar ska alltid känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.
  • Barnen ska känna glädje och få roliga upplevelser under sina förskoleår.
  • Barnen ska möta utmaningar i sitt lärande och utforskande av verkligheten.
  • Leken ska vara centralt i barns lärande och den ska ske både inomhus och utomhus i stimulerande miljöer.

Temainriktat arbetssätt

Vi arbetar temainriktat för att skapa förutsättningar för barnens utforskande och lärande. Tema är något utan slut, en röd tråd som sedan kan brytas ner i mindre projekt. När vi arbetar temainriktat ger vi barnen möjlighet att under en längre tid tränga djupare in i något, att verkligen sätta sig i nära relation till något. Vi lyssnar på de frågor barnen har och på hur de skapar teorier om hur världen fungerar och då kan vi sedan utmana dem vidare utifrån det.

 

Reggio Emilia pedagogiska filosofi