Sekretess

Personalen på förskolan har tystnadsplikt.

Anmälningsplikt

Enligt lag har vi anmälningsplikt. Det innebär att vi är skyldiga att anmäla till sociala myndigheter om vi misstänker att något barn far illa.

Vid sjukdom

Det är viktigt att ni meddelar förskolan tidigt på morgonen om ert barn inte kommer. Vi vill veta när barnet är friskt och redo att komma tillbaka till förskolan igen, gärna dagen innan. Tänk på att barnet måste orka delta i verksamheten. Det är högre tempo här än hemma. Barnet bör ha en feberfri dag innan det är tillbaka. Vad gäller magsjuka så är det 48-timmarsregeln som gäller. Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter senaste symtom, som kräkning eller diarré. Syskon bör också vara hemma för att hindra smittan.

Sjukdomspolicy M3P

Försäkring

Barnen inom barnomsorgen omfattas av en olycksfallsförsäkring som även gäller på fritiden.