Ansökan till våra förskolor ska göras via E-tjänstportalen på www.tyreso.se

 

 

Har du frågor kring kö och intag ring Lisa Jakobsson 070-293 66 69.

Platserna fördelas efter anmälningsdatum inom varje åldersgrupp. Avsteg från reglerna kan göras om särskilda skäl finns.

Förtur ges enligt följande:

  1. Barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen 2 kap 9 §
  2. Syskon till redan placerade barn inom M3P Förskolor har förtur till den förskola där syskonet är placerat. Förtur medges i mån av plats.
  3. Barn som har haft placering hos M3P Förskolor men varit hemma tillsammans med yngre syskon, vid föräldraledighet.
  4. Barn som är placerade på någon av M3P Förskolor ges företrädesrätt vid byte.