Ansökan till våra förskolor kan göras via E-tjänstportalen på www.tyreso.se

Du kan också fylla i vår egen blankett och skicka det till M3P Lisa Jakobsson, Trollsländans förskola, Skolvägen 37, 135 55 Tyresö eller med e-post lisa.jakobsson@mtrep.se

Visning av förskolorna

Vill ni komma på någon av våra visningar? Mejla anmälan till lisa.jakobsson@mtrep.se .

Trollsländan:  12 februari 2018 kl 17.00-17.30.

Paletten:  13 februari 2018 kl 17.00-17.30.

Stenkulan:  15 februari 2018 kl 17.00-17.30.

Har du frågor kring kö och intag ring Lisa Jakobsson 070-293 66 69.

Platserna fördelas efter anmälningsdatum inom varje åldersgrupp. Avsteg från reglerna kan göras om särskilda skäl finns.

Förtur ges enligt följande:

  1. Barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen 2 kap 9 §
  2. Syskon till redan placerade barn inom M3P Förskolor har förtur till den förskola där syskonet är placerat. Förtur medges i mån av plats.
  3. Barn som har haft placering hos M3P Förskolor men varit hemma tillsammans med yngre syskon, vid föräldraledighet.
  4. Barn som är placerade på någon av M3P Förskolor ges företrädesrätt vid byte.

Ansökan om plats hos M3P Förskolor