2016-17

Arbetsplatsträffar, förskolan stänger klockan 15.45

6 april, 16 augusti, 14 september, 5 oktober, 7 november och 6 december.

Planeringsdagar för personalen, förskolan är stängd

29 och 30 maj.

8 och 9 augusti. 

6 oktober.

Sommaruppehåll, förskolan är stängd

Vecka 27, 28, 29 och 30.

Under stängningsveckorna, planeringsdagarna och arbetsplatsträffar ordnar vi barnomsorg för de familjer som har behov av det. Meddela behovet till förskolan.