Utbildningar till personalen

  • Under 2007 -2015 har totalt 48 pedagoger åkt till Italien där vi har besökt förskolor i Reggio Emilia samt deltagit i ett omfattande seminarium som handlar om förskolepedagogik, förhållningssätt, dokumentation, pedagogiska miljöer och kreativ verksamhet.

Syftet med utbildningen är att pedagogerna får inspiration och kompetensutveckling om hur förskolan kan fokusera på barnens möjligheter. Barnen ska vara delaktiga i sitt lärande, pedagogerna är till för att vägleda och uppmuntra barnen till att vilja lära sig mer.

  • Under våren 2015 har all personal lyssnat på Catarina Damgaards föreläser om CPS, Ross Greenes metod ”att bemöta explosiva barn”.
  • Under 2017 har all personal utbildats i HLR och brandsäkerhet. 
  • Under hösten 2017 har all personal lyssnat på Leif Strandbergs föreläsning ”Vygotskij, barnen och jag”.